Value Exchange

De belangrijkste redenen om te schenken zijn persoonlijke redenen, voortkomend uit het hart en niet uit het hoofd. We weten de waardevolle, emotionele aspecten uit een project te benoemen en helpen je de unieke waarde onder woorden te brengen. 

 

  • Onder woorden brengen van de essentiële – zowel tastbare als meer ongrijpbare – kwaliteiten en eigenschappen van je organisatie 
  • Het in geld uitdrukken van je kwaliteiten
  • Waardeanalyse (reputatie, projecten, expertise, netwerk) vanuit het oogpunt van de potentiële gever
  • Analyseren van de potentie van de verschillende projecten in relatie tot haalbaarheid van fondsenwerving

Denkt u dat we u kunnen helpen?

Neem contact op. We zijn benieuwd wat we voor u kunnen doen!
Contact