Top Table

Uit persoonlijke ervaringen als bestuurders bij non-profitorganisaties begrijpen we heel goed dat leiderschap niet alleen praten maar ook uitvoeren is. We bieden één-op-één support en coaching bij raadsleden, leiders en afdelingshoofden. We kunnen structuren onder de loep nemen en zo nodig herstructureren, vacatureteksten schrijven voor raadsleden en nieuwe leden werven.

  • Analyse van structuur van Raad van Toezicht/Advies
  • Analyse van bestuursleden
  • Coaching en training van management en bestuur
  • Werving en selectie voor Raad van Toezicht/Advies en Commissies
  • Het betrekken van Raad van Toezicht/Advies bij fondsenwerving
  • Advies over werkrelatie tussen bestuur, management en personeel

 

 

Denkt u dat we u kunnen helpen?

Neem contact op. We zijn benieuwd wat we voor u kunnen doen!
Contact