Diensten

We kijken met een frisse blik naar jouw organisatie en dat kan leiden tot nieuwe bronnen van inkomsten

Laat Cultuur Doorleven

Inkomsten uit nalatenschappen vormen een duurzame bron van inkomsten uit fondsenwerving en hebben een goede ROI.
Lees verder

Big Picture

Voor het realiseren van een duurzame inkomstenstroom bieden we strategisch advies, business planning en ‘cases for support’.
Lees verder

Top Table

Ondersteuning, training en coaching voor raadsleden, afdelingshoofden en directie. Governance en herstructurering.
Lees verder

Big Donors

Realiseer en beheer een duurzame inkomstenbron aan grote schenkingen.
Lees verder

General Fundraising

Analyse, praktisch advies en concrete toepassingen voor succesvolle fondsenwerving.
Lees verder

Value Exchange

We helpen je de toegevoegde waarde van je organisatie te herkennen en ten gelde te maken.
Lees verder

Making you even better

Succes vraagt om voortdurende ontwikkeling. Wij dagen je uit nog meer uit jezelf en je organisatie te halen.
Lees verder