Impact Matchmaking

In het verleden konden filantropie en investeringen gemakkelijker van elkaar worden onderscheiden, maar tegenwoordig overlappen de commerciële sector en het maatschappelijk middenveld elkaar in ruimere mate. Grenzen vervagen.

Impact Filantropie

Er is een duidelijke trend voor publieke financiers, stichtingen, familiefondsen en particuliere groot gevers om hun geld expliciet toe te wijzen aan meetbare resultaten – ‘impacts’.

Impact Investeringen

Vroeger werden financiële investeringen uitsluitend gedreven door financieel rendement, maar dat is niet langer meer altijd het geval. Veel financiële instellingen, commerciële partijen en particuliere investeerders houden inmiddels ook rekening met niet-financiële rendementen, zoals de sociale of milieu-impact – ook wel ‘Social Return on Investment’ genoemd.

efesai helpt haar opdrachtgevers hun impact te identificeren en gebruikt deze informatie voor het ontwikkelen van hun netwerk en het aantrekken van Impact gerelateerde inkomsten.

Impact Matchmaking

efesai streeft ernaar impactinvesteerders en filantropen samen te brengen met haar netwerk aan missiegedreven organisaties. Bent u een organisatie die op zoek is naar nieuwe financieringsroutes of een investeerder of filantroop die op zoek is naar verrassende en vruchtbare kansen, neem dan contact met ons op.