Fondsenwerving

efesai heeft vele fondsenwervingscampagnes voor honderden miljoenen euro’s gepland en uitgevoerd. Ook uw organisatie helpen wij graag verder.

Binnen onze fondsenwervingsstrategieën kijken we naar alle mogelijke fondsenwervingsbronnen, waaronder:

Grote Gevers en Nalatenschappen

maar ook

  • zakelijke partnerschappen inclusief sponsoring
  • databasegestuurde fondsenwerving
  • crowdfunding
  • fondsenwervende evenementen
  • financiering door stichtingen
  • overheidsfinanciering inclusief de EU

We overwegen en verduidelijken zowel de baten als de lasten (te maken investeringen, toewijzing van mensen en tijd) tijdens de strategieontwikkeling.

In ons werk staan uw missie en de Case for Support (waardepropositie), die we voor u kunnen creëren, centraal.