impACT, Kunst & Cultuur

Naast een artistieke waarde, hebben culturele organisaties ook vaak op andere manieren een impact op de samenleving.Als u zich bewust bent van deze effecten, kunt u de volledige waarde van uw organisatie vergroten en benadrukken en mogelijk toegang krijgen tot nieuwe financieringsbronnen.

Efesai werkt met uiteenlopende organisaties aan het definiëren van hun impact en het meten daarvan, maar voor de culturele sector is een programma op maat ontwikkeld. 

Samen met het Impact Institute maakt efesai impactmeting en impactinvestering toegankelijker voor culturele organisaties met het unieke programma impACT, revealing the impact of Arts and Culture.

Wij vinden het essentieel om onze kennis met de culturele sector te delen, omdat het nu meer dan ooit het moment is om de volle waarde van cultuur en kunst voor onze samenleving te benadrukken.

Dit programma gaat niet alleen over het delen van kennis, maar stelt uw organisatie ook in staat de volledige impact te kwantificeren, te vertalen naar financiële waarde en potentiële donateurs en financiers de Social Return on Investment die u creëert te laten zien (SROI).

Wil je zicht op jouw impact? Neem contact met ons op.

impACT, revealing the impact of Arts and Culture

Via het programma impACT bieden Impact Institute en efesai de culturele sector de volgende modules: 

  • impACT kennissessie.
  • impACT programma introductie workshop en optioneel rapport verwachtte impacts.
  • impACT scan voor meten verwachte of gerealiseerde impacts.
  • impACT onderzoek, monetaire vertaling en management advies.
  • impACT filantropie- en financieringsstrategie.

In het kort biedt impact management de culturele sector mogelijkheden, als:

  • Beter zicht op de impact van de organisatie en programma’s ten aanzien van gemeenschappen, stakeholders en de samenleving in het algemeen. Dit zorgt er voor dat organisaties hun bedrijfsstrategie kunnen optimaliseren en betrokkenheid kunnen vergroten.
  • Inzicht in directe en indirecte effecten en het managen hiervan. Dit maakt het mogelijk in te zetten op het vergroten van positieve impact en het beperken van negatieve. Ook maakt dit het makkelijker om een bredere scope aan financiers, belanghebbenden en gemeenschappen aan te trekken.
  • Meer aanknopingspunten voor nieuwe samenwerkingen, partnerschappen en organisatieontwikkeling.  

Lees meer over impACT via de efesai Kennis Hub

Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.